PSV Pozemkové spoločenstvo Vajnory

Pozemkové spoločenstvo Vajnory
Tomanova 26
831 07 Bratislava
Slovenská republika
IČO: 30171075
Registrácia: register pozemkových spoločenstiev
OÚBA PLO
Registračné číslo: 1/1996
Poštová schránka:
Budova MÚ MČ Bratislava Vajnory
Rolnícka 109


Výbor PS-Vajnory
Predseda PS: Ing. Peter Jaslovský
Telefón: 0903 592 906
Email: Peter.Jaslovsky@urbarvajnory.sk
Podpredseda PS Ing. Vaclav Fekete
Telefón: 0904 988 032
Email: vaclav.fekete@hkvajnory.sk
Členka PS p. Mária Vlčkova
Tel: 02/43 712 490
Email: maria.vlckova@urbarvajnory.sk
Členka PS Ing. Martina Zemanová
Telefón: 0949 405 905
Email: martinazemanova@yahoo.com
Členka PS p. Anna Hanzelová
Telefón: 0903 151 666
Email: anna.hanzelova199@gmail.com


Dozorná rada PS-Vajnory
Predseda PS: Ing. Dušan Kozub
Telefón: 0905 107 774
Email: dukoz47@gmail.com
Člen: Mgr. Peter Belaj
Telefón: 0903 931 608
Email: peter.belaj@yahoo.com
Členka: p. Jaroslava Waradzinová
Telefón: 0949 294 123
Email: jwaradzinova729@gmail.com