PSV Pozemkové spoločenstvo Vajnory

Pozemkové spoločenstvo Vajnory
Tomanova 26
831 07 Bratislava
Slovenská republika
IČO: 30171075
Registrácia: register pozemkových spoločenstiev
OÚBA PLO
Registračné číslo: 1/1996
Poštová schránka:
Budova MÚ MČ Bratislava Vajnory
Rolnícka 109


Výbor PS-Vajnory
Predseda PS:Ing. Peter Jaslovský
Telefón: 0903 592 906
Email: Peter.Jaslovsky(zavinac)urbarvajnory.sk
Podpredseda PSIng. Vaclav Fekete
Telefón: 0904 988 032
Email: vaclav.fekete(zavinac)hkvajnory.sk
Členka PSp. Mária Vlčkova
Tel: 02/43 712 490
Email: maria.vlckova(zavinac)urbarvajnory.sk
Členka PSIng. Martina Zemanová
Telefón: 0949 405 905
Email: martinazemanova(zavinac)yahoo.com
Členka PSp. Anna Hanzelová
Telefón: 0903 151 666
Email: anna.hanzelova199(zavinac)gmail.com


Dozorná rada PS-Vajnory
Predseda PS:Ing. Dušan Kozub
Telefón: 0905 107 774
Email: dukoz47(zavinac)gmail.com
Člen:Mgr. Peter Belaj
Telefón: 0903 931 608
Email: peter.belaj(zavinac)yahoo.com
Členka:p. Jaroslava Waradzinová
Telefón: 0949 294 123
Email: jwaradzinova729(zavinac)gmail.com