PSV Pozemkové spoločenstvo Vajnory

2023

13.06.2023 Pridaný dokument Výročná správa o činnosti PS Vajnory za obdobie 2022 - 2023
15.04.2023 Pridaný dokument Pozvánka na zhromaždenie Pozemkového spoločenstva (16.05.2023)
15.04.2023 Pridaný dokument Plnomocenstvo na Zhromaždenie PS Vajnory
15.04.2023 Pridaný dokument Zostatok depozitu k 31.12.2022
15.04.2023 Pridaný dokument Právoplatné rozhodnutie o JPU Nemecká Dolina
15.04.2023 Pridaný dokument Stanovy Pozemkového spoločenstva Vajnory
15.04.2023 Pridaný dokument Info pre odber dreva z Urbárskeho lesa (04.2023)

2022

14.11.2022 Pridaný dokument Výročná správa o činnosti PS Vajnory za obdobie 05.2020 - 06.2022
15.08.2022 Pridaný dokument Pozvánka na Zhromaždenie PS Vajnory (19.09.2022)
15.08.2022 Pridaný dokument Plnomocenstvo na Zhromaždenie PS Vajnory (19.09.2022)
25.03.2022 Pridaný dokument Doručenie výpisu rozdeľovacieho plánu projektu JPU

2021

20.11.2021 Pridaný dokument Účtovná závierka P.S. za rok 2020
30.09.2021 Pridaný dokument Účtovná závierka P.S. za rok 2019

2020

12.10.2020 Pridaný dokument Rozhodnutie OÚ o ukončení ďalšej etapy JPÚ
10.07.2020 Pridaný dokument Jednoduché pozemkové úpravy Nemecká dolina
30.04.2020 V súvislosti s COVID19 sa Zhromaždenie PS Vajnory sa neuskutoční v zvyčajnom termíne, bude sa konať vo vhodnejšom čase

2019

30.06.2019 Pridané dokumenty Zápisnica zo Zhromaždenia PSV, Zmluva o pozemkovom spoločenstve a Stanovy Pozemkového spoločenstva Vajnory
17.05.2019 Pridané dokumenty Pozvánka na členskú schôdzu, Zmluva o pozemkovom spoločenstve - pracovná verzia a Stanovy Pozemkového spoločenstva Vajnory - pracovná verzia

2018

22.09.2018 Pridaný dokument o znení Nariadenia Európskeho parlamentu a rady EÚ 2016/679 z 27 apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov
15.06.2018 Pridané dokumenty zo Zhromaždenia PS Vajnory z 09.05.2018
18.04.2018 Pridané dokumenty Účtovná závierka PS a Daňové priznanie PS za rok 2017
09.04.2018 Pridaný dokument Pozvánka na Zhromaždenie PS Vajnory (09.05.2018)
09.04.2018 Pridaný dokument Zoznam zomretých členov PS Vajnory z LV 5304 k 09.04.2018

2017

08.05.2017 Pridané dokumenty Zápisnica zo Zhromaždenia PSV 11.4.2017, Správa o činnosti PSV za rok 2016 a Výsledky hospodárenia PSV za rok 2016
10.04.2017 Pridaný dokument Zostatok depozitu k 31.12.2016
09.04.2017 Pridaný dokument Účtovná závierka Pozemkového spoločenstva Vajnory za rok 2016
31.03.2017 Pridaný dokument Zoznam zomretých členov PS Vajnory z LV 5304 k 1.3.2017
17.03.2017 Pridaný dokument Pozvánka na Zhromaždenie PS Vajnory (11.4.2017)

2016

23.06.2016 Pridaný dokument Zápisnica zo Zhromaždenia PSV a súvisiace dokumenty
11.04.2016 Pridaný dokument Aktualizovaný zoznam zomretých podielnikov z LV č.5304
24.03.2016 Pridaný dokument Pozvánka na Zhromaždenie PS Vajnory (15.4.2016)
24.03.2016 Pridaný dokument Účtovná závierka PS Vajnory za rok 2016
08.02.2016 Pridaný dokument o potvrdení dane z nehnuteľností

2015

08.11.2015 Pridaný dokument Ukončenie duplicitného vlastníctva “Rozhodnutím OÚBA…”
07.11.2015 Pridaný dokument Zoznam zomretých členov PS Vajnory z LV 5304 z 28.9.2015
01.11.2015 Pridané dokumenty Zápisnica zo zhromaždenia PS Vajnory z 18.6.2015 a Uznesenie zhromaždenia PS Vajnory z 18.6.2015
02.07.2015 Zmenený, odheslovaný dokument Depozit. Obsahuje zoznam vlastníkov ktorí si neprevzali podiely k 31.12.2014
16.06.2015 V sekcii Dokumenty pridané prehľady o hospodárení PS Vajnory v roku 2014 a zoznam vlastníkov ktorí si nevybrali podiel do konca roku 2014
11.05.2015 Nezabudnite na Výročnú členskú schôdzu ktorá sa uskutoční 18.6.2015 o 16.00 v novom kultúrnom dome v parku Pod lipami.
01.05.2015 Založenie webstránky