Les

Členovia pozemkového spoločenstva Vajnory, ktorý sú zapísaný ako vlastníci aj na lesných LV č. 4634 a č. 6176 v k.ú. Vajnory majú, na základe zmluvy so správcom urbárskeho lesa, možnosť odberu palivového dreva (formou samoťažby-zber a ťažba náletových drevín, poškodených drevín, popadaných drevín a haluziny).

Žiadosť o odber dreva je potrebné nahlásiť na tel. č.: 0911709917, alebo e-mailom na adresu: daniel.panak@gmail.com. Potrebné je nahlásiť meno žiadateľa a tel. kontakt.

Posledná aktualizácia 19.08.2018