Pozemkové spoločenstvo Vajnory
Tomanova 26
831 07 Bratislava
Slov
enská republika
IČO: 30171075
Registrácia: register pozemkových spoločenstiev OÚBA PLO
Registračné číslo: 1/1996
Poštová schránka: Budova MÚ MČ Bratislava Vajnory, Rolnícka 109
Predseda PS: Ing. Peter Jaslovský
E-mail: peter.jaslovsky@urbarvajnory.sk 
    Telefón: +421243712201

Podpredsedovia PS: Mgr. Daniel Panák
E-mail:
daniel.panak@gmail.com

Ing. Václav Fekete
E-mail: vaclav.fekete@hkvajnory.sk
 
      

Predseda Dozornej rady: Ing. Dušan Kozub
E-mail: dusan.kozub@urbarvajnory.sk
Technická podpora: Mária Vlčková
E-mail: maria.vlckova@urbarvajnory.sk 
    Telefón: +421243712490

Posledná aktualizácia 29.05.2018