Aktuality

20.11.2021 Pridaný dokument Účtovná závierka P.S.  za rok 2020
30.09.2021 Pridaný dokument Účtovná závierka P.S.  za rok 2019
12.10.2020 Pridaný dokument Rozhodnutie OÚ o ukončení ďalšej etapy JPÚ
10.07.2020 Pridaný dokument Jednoduché pozemkové úpravy Nemecká dolina
30.04.2020 V súvislosti s COVID19 sa Zhromaždenie PS Vajnory sa neuskutoční v zvyčajnom termíne, bude sa konať vo vhodnejšom čase 
30.06.2019 Pridané dokumenty Zápisnica zo Zhromaždenia PSV, Zmluva o pozemkovom spoločenstve a Stanovy Pozemkového spoločenstva Vajnory
17.05.2019 Pridané dokumenty Pozvánka na členskú schôdzu, Zmluva o pozemkovom spoločenstve - pracovná verzia a Stanovy Pozemkového spoločenstva Vajnory - pracovná verzia
22.09.2018 Pridaný dokument o znení Nariadenia Európskeho parlamentu a rady EÚ 2016/679 z 27 apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov
15.06.2018 Pridané dokumenty zo Zhromaždenia PS Vajnory z 09.05.2018
18.04.2018 Pridané dokumenty Účtovná závierka PS a Daňové priznanie PS za rok 2017
09.04.2018 Pridaný dokument Pozvánka na Zhromaždenie PS Vajnory (09.05.2018)
09.04.2018 Pridaný dokument Zoznam zomretých členov PS Vajnory z LV 5304 k 09.04.2018
08.05.2017 Pridané dokumenty Zápisnica zo Zhromaždenia PSV 11.4.2017, Správa o činnosti PSV za rok 2016 a Výsledky hospodárenia PSV za rok 2016
10.04.2017 Pridaný dokument Zostatok depozitu k 31.12.2016
09.04.2017 Pridaný dokument Účtovná závierka Pozemkového spoločenstva Vajnory za rok 2016
31.03.2017 Pridaný dokument Zoznam zomretých členov PS Vajnory z LV 5304 k 1.3.2017
17.03.2017 Pridaný dokument Pozvánka na Zhromaždenie PS Vajnory (11.4.2017)
23.6.2016 Pridaný dokument Zápisnica zo Zhromaždenia PSV a súvisiace dokumenty
11.04.2016 Pridaný dokument Aktualizovaný zoznam zomretých podielnikov z LV č.5304
24.03.2016 Pridaný dokument Pozvánka na Zhromaždenie PS Vajnory (15.4.2016)
24.03.2016 Pridaný dokument Účtovná závierka PS Vajnory za rok 2016
08.02.2016 Pridaný dokument o potvrdení dane z nehnuteľností
08.11.2015 Pridaný dokument Ukončenie duplicitného vlastníctva "Rozhodnutím OÚBA..."
07.11.2015 Pridaný dokument Zoznam zomretých členov PS Vajnory z LV 5304 z 28.9.2015
01.11.2015 Pridané dokumenty Zápisnica zo zhromaždenia PS Vajnory z 18.6.2015 a Uznesenie zhromaždenia PS Vajnory z 18.6.2015
02.07.2015 Zmenený, odheslovaný dokument Depozit. Obsahuje zoznam vlastníkov ktorí si neprevzali podiely k 31.12.2014
16.06.2015 V sekcii Dokumenty pridané prehľady o hospodárení PS Vajnory v roku 2014 a zoznam vlastníkov ktorí si nevybrali podiel do konca roku 2014
11.05.2015 Nezabudnite na Výročnú členskú schôdzu ktorá sa uskutoční 18.6.2015 o 16.00 v novom kultúrnom dome v parku Pod lipami.
01.05.2015 Založenie webstránky

Posledná aktualizácia 20.11.2021